Sunday, August 7, 2011

මගේ අයියලා දෙන්නා - My Brothers

මේක ලියන්නෙ දුකෙන්. මේ ලියන්නේ මාත් එක්ක මගේ පවුලේ අවුරුද්දක් ඉදලා හිටපු මගේ අයියලා දෙන්නා ගැන. ගොඩක් අය කියයි ආගන්තුකයා ට කොහෙන්ද අයියලා කියලා. නෑ නෑ මට ඉන්නවා අයියලා දෙන්නෙක්ම, ෆින් - ට්‍රිස්, මගේ අයියලා දෙන්නා‍. මේ දැන් මොහොතකට කලිං ඒ අය පිටත් වුනා ඒගොල්ලන්ගෙ රටට - එංගලන්තෙට. මේක ලියන්නේ එයාලා වෙනුවෙන්. ඒ අය වැඩිය සිංහල දන්නෙ නෑ. ඒ නිසා මම මේක ඒ අයට ඉංග්‍රිසියෙන් ලියන්නම්. මගේ ඉංග්‍රීසි එච්චර හොද නෑ. ඒත් ලියන්නම්. ටිකක් හරි තේරෙන්න. 
(Eng. Meaning for Finn and Tris,)

I am writing this sadly. I am writing this for the two BROTHERS who were with me for the past year. Most of them (the blog readers) may ask "Had you any brothers? we don't think you had". No No I have got two of them, Finn-Tris those are my Brothers. They went to their motherland a few minutes ago (around 9.45am). They don't know that much of Sinhala (I didn't mean that Brothers. You know a lot even more than I do. Its hard for you to read these small unicode fonts. That's why :) ). So I will write this in English. My English is not that good. But I'll write. You might understand even a bit of that.


I can't think of a starting point. But I should. I will say like this. On a day my mother told that there will be two foreigners of nearly the same age arriving our house to stay with us for an year. I was wondering how they would look like and finally one morning there was a van in front of my house having them in it. Rex was barking at them and my Father stopped it doing so. My first sight, Two tall white people standing by the king coconut tree hanging two huge bags. I was really confused what's going to happen. I asked them to come in and showed where they are going to stay for the next year. I still can remember that. I spoke a couple of words to them and as always, my English was not good. 


They came out, gave us some presents (I really love that magnetic England Cricket ball and still can remember the taste of those lovely Biscuits you gave us). We talked a lot the first day. About them, their neighborhood many things. But I was still confused. But after a week's time, it was vanished. From the small age I had no one to talk to, no one to play  with besides my parents. But now, I had two of those to talk and tell what I knew. And they spoke to me. I suddenly felt that I had two friends who were always with me. 


I can remember everything we did together. We were playing playing cricket at Unawatuna and at the Jungle Beach, We went for swims and had a loads of fun. I still can remember the day you took me to eat pancakes with that folk and the other. I hardly managed to do it but you said, "It was good Janitha". Encouraged me when I bowled such huge wides, "Come on Janitha, you can do it". Still remember all those and never will forget. But now is there any reason for me to call you "Friends"? No no, you are my BROTHERS and always be. I know that we did not spend as much as time as it is expected. But you are my brothers. I did not feel strange being with you though you speak another language. 


It's always hard to forget those sweet memories which are always with our hearts. Still I can remember you coming and cheering our team in RPL - GIRIPURA ATHTHO to win and we won. :) Still can remember us playing cricket at the play ground. Still can remember the fun at the Jungle Beach. Still can remember the visit to Yatagala temple. Still can remember you went there with me to the Temple and kept holding your hands together until the Pirith ends. Still remember the Vesak day we went to see the decorations in Galle and came back on foot. Still can remember you opening the ICE CREAM DANSALA. Still can remember you trying to memorize the Five Precepts (Panathipatha veramani sikkapadan samadiyaami.... those, you can remember naah :) ). Still can remember the differents sinhala words you used. How sweet are they. I hope there would be you with us for the next RPL where I am the President of the organizing committee. But....


But this day was a farewell to you. You had to go to your motherland. I had plenty to express, but I could not. I just could say, thankx for everything you did. But my heart says, I missed two very special people in my life. You went in that Van the same way you came. My mother was crying when you both worshiped her. And my father too did unexpectedly. You were their sons and to me you are my brothers. But I did not cry. I held that hard inside. But as you went, I couldn't stop that tear drop to roll on my cheeks and fall down. I started writing this then, but I can't think of a beginning and an ending. Many different thoughts are in my mind. Hurting me so badly. 

I can feel something is not there with me now. Our Home Sweet Home is like I don't know to explain. Mother is there seating and father too. I am writing this. Rex is upstairs. He doesn't know anything. It will surely miss you. The things you wrote to us, hardly read without showing that I am crying. I couldn't give you anything to take back home. I am sorry. As your little Brother (chooti malli - චූටි මල්ලි) I should have given you something. I am sorry again. 

At the last moment you asked something, "Janitha, what age are you going to be married?" I was confused and said 40 :) It was a laughter all round. But you asked me that to come on the day that I am going to be married. It was so nice from you and I am so glad to hear such a thing from you. I wish I could marry tomorrow so you will come. But after a few years, I will tell you the day and My Sweetheart I will show my Two Brothers on that day. And all the friends who are there. 

It's always so hard to say good bye but I have to. I think I am loosing dear things little by little. But I hope you will have a nice future and finally I can only tell, ආයෙත් හමුවෙමු අයියේ.     
My two brothers and me :)
my family :)
            

8 comments:

 1. itz soo sad aiya.whn i rdng this a tear drop fell frm my eyes.dnt wry.they will cm back to see u or else one day u cn go to their cntry aiya.

  ReplyDelete
 2. its always so hard to loose dear ones. :'( I am looking forward to it nangi.

  ReplyDelete
 3. අන්තර්ජලායෙන් ලොවම එකතු කරලා තියන කාලේ මේ වෙන්විම එච්චරටම දැනෙන එකක් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා ....

  ReplyDelete
 4. @ වැප් : අන්තර්ජාලෙ විතරයි දැන් තියෙන්නේ ඒ අයව මුනගැහෙන්න. මෙච්චර කල් ඒ ගෙවපු දවස්, ඒ ඔක්කොම ආයෙ එන්නෙ නෑ කියලා දැනුනාම හිතට පුදුම දුකක්... :'(

  ReplyDelete
 5. ඇත්ත ඇත්ත ... වෙන්වීම දුකක් කියලා දන්නවා ... ඒත් ඉතින් ඒක හරි මග හැරෙන ක්‍රමයක් කියව්වේ .... ටිකක් හරි.... දුක අඩුවෙලා යයි කියලා ...


  ඇයි බොල ‍එහෙම වෙන්නේ ... බැඳපන් එතකොට හරිනේ :DDD

  ReplyDelete
 6. @ වැප් : ඔවු ඇත්ත.. දුක නැති කරන්න බෑ.. මගඇරගන්න පුළුවන්..
  බදින්න තිබ්බා... කෝ ඉතිං අරයා ට දැන්ම බැරිලු නේ... :P

  ReplyDelete
 7. don't worry stranger.
  they'll be touch with you like they are here.

  ReplyDelete
 8. @ නාකියා : those sweet memories will never be experienced. :'( So hard to miss them.

  ReplyDelete

මේ හැමදේම වෙන්නෙ මිනිස්සුන්ට.. කියන්න තියන දෙයක් තියනවානම් කියලා යන්න....